Zgłoszenia do Wyścigów Motocykli Zabytkowych
SUPER VETERAN - 2010
szósta edycja 22 maja 2010 r.


Zainteresowanych udziałem w Wyścigach Motocykli Zabytkowych informujemy, że VI edycja wyścigów przewiduje

Obowiązkowe wcześniejsze zgłoszenia udziału!


Przesłanie Zgłoszenia i jego przyjęcie prze Organizatora, daje możliwość startu w imprezie oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Super-Veteran i jego akceptacją. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do 20 maja 2010 roku.


Bez zgłoszenia nie gwarantujemy udziału w imprezie!

Zawodnicy będą objęci zbiorowym ubezpieczeniem od wypadków. Dlatego potrzebujemy danych zawodników do listy zbiorowej ubezpieczonych. Udział w naszej imprezie, wymaga wcześniejszego, obowiązkowego zgłoszenia drogą e-mail na adres:

superveteran2010@gmail.com


Tytuł maila powinien brzmieć: Zgłoszenie SuperVeteran2010.


Wiadomość musi zawierać wypełniony Formularz Zgłoszenia zamieszczony na stronie (.DOC, .PDF).

W dniu zawodów 22 maja 2010 roku zawodnik w biurze zawodów podpisze przesłaną Kartę Zgłoszenia i odbierze ją w celu przedstawienia sędziemu technicznemu. Po pomyślnym przejściu badania technicznego motocykla zawodnik przedkłada ponownie Kartę zgłoszenia w biurze zawodów i na jej podstawie zostanie nadany numer startowy zawodnika (po uiszczeniu opłaty startowej).
Wszystkie powyższe obostrzenia, mają na celu usprawnienie organizacji i poprawienie bezpieczeństwa startujących.

Wszelkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie do potrzeb organizacyjnych imprezy i nie będą wykorzystywane do innych celów.


Niech zadźwięczy serce twojej maszyny,

gorące oleum zatętni w silniku,

a nozdrza - owieje aromat rozgrzanego cylindra

i rześkiej atmosfery, sportowej rywalizacji!!

Organizatorzy Wyścigów SUPER-VETERAN 2010

Formularz zgłoszeniowy (.pdf)

Formularz zgłoszeniowy (.doc)

Formularz zgłoszeniowy (english.pdf)

Formularz zgłoszeniowy (english.doc)


Sponsorzy imprezy

____

 

© LGW Partyzant